Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 29.11.2014

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus:
Ääniräätäli Oy, Y-tunnus: 2426041-3

Osoite:
Toivolankatu 5, 20810 Turku

Sähköposti:
aaniraatali@aaniraatali.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Minna Laukkanen

Sähköposti:
minna.laukkanen@aaniraatali.fi

3. Rekisterin nimi

Ääniräätäli Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn

nimi
syntymävuosi
sähköpostiosoite
postiosoite, postinumero ja toimipaikka
puhelinnumero
mitä kautta tiedot on rekisteriin saatu
tieto asiakkaan suostumuksesta suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointikielto
tieto asiakkaan tekemistä ostoksista Ääniräätälin Laulutuntikaupassa
tiedot on tallennettu siinä laajuudessaan, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietoja kerätään seuraavilla tavoilla:

Ääniräätälin Laulutuntikaupassa tehtyjen ostojen yhteydessä
Ääniräätälin Laulutuntikaupassa olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta
Ääniräätälin verkkosivujen (www.aaniraatali.fi) olevan sähköisen palautelomakkeen kautta
Ääniräätälin konserteissa tai niihin liittyvässä markkinointitapahtumassa täytetyn palautelomakkeen kautta
Ääniräätälin varausjärjestelmäsivulla (www.varaaheti.fi/aaniraatali) tehtyjen rekisteröintien kautta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:
ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu sekä ulkopuolisilta että organisaation sisällä salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot pyydetään osoitteeseen: aaniraatali@aaniraatali.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa sekä mielipide- tai markkinatutkimuksissa. Pyydämme yhteydenotot tähän liittyen osoitteeseen: aaniraatali@aaniraatali.fi

Lisätietoa tietosuojasta osoitteessa: www.tietosuoja.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot