ÄÄNIRÄÄTÄLI OY:N TOIMITUSEHDOT 8.8.2016

1. Opetussopimuksen syntyminen: Sopimus tunneista asiakkaan ja Ääniräätäli Oy:n välille syntyy suorittamalla ostos Ääniräätäli Oy:n verkkokaupasta, jolloin asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot. Sopimus tietystä määrästä yksityisiä tunteja on sitova ja oikeuttaa Ääniräätäli Oy:n varaamaan tunnit oppilaalle ja laskuttamaan ne, vaikka asiakas keskeyttäisi tunneilla käymisen ennen kaikkien tuntien käyttämistä. Laki verkkokaupan erityisistä peruutusehdoista ei koske ajallisesti määrättyjä palveluita, kuten esim. harrastuskursseja.

1a. Kausisopimus 3+1 erityisehdot: Sopimus tunneista syntyy verkkokauppaoston kautta JA allekirjoittamalla kirjallinen sopimuslomake ennen Kausisopimuksen aloittamista. Kausisopimusasiakkaalle sovitaan koko puolen vuoden kaudelle vakituinen tuntiaika, jonka sopimiseksi hänen tulee olla yhteydessä Ääniräätäli Oy:ön.

1b. Kausisopimus 3+1 on määräaikainen sopimus ja sen kesto on kuusi peräkkäistä kuukautta alkaen ensimmäisestä asiakkaalle varatusta tunnista.  Esimerkki: ensimmäinen tunti on varattu 15. helmikuuta, niin silloin sopimuksen päättyminen on päivänä 15. elokuuta. Sopimusta ei siis ole välttämätöntä aloittaa kalenterikuukauden alusta. Mikäli asiakas ei saavu ensimmäiselle tunnille, joka hänelle on varattu, sopimus kuitenkin katsotaan alkaneeksi tuosta päivästä.

 

2. Kurssien peruutusehdot: Määräaikaisille ryhmäkursseille ilmoittautuminen ostamalla kurssi verkkokaupasta on sitova. Ääniräätäli Oy on oikeutettu peruuttamaan ryhmäkurssi liian pienen osallistujamäärän takia tai jos kurssin opettaja sairastuu eikä hänelle voida järjestää sijaista. Mikäli Ääniräätäli Oy peruuttaa kurssin, asiakkaalle palautetaan maksettu kurssimaksu kokonaisuudessaan tai siinä laajuudessaan, kuin kurssi peruuntuu.

3. Saatavat: Laskunmaksun viivästyessä Ääniräätäli Oy:llä on oikeus viivästyskorkoon laskulle merkityn korkoprosentin mukaisesti. Mikäli asiakas ei maksa kurssimaksua eräpäivään mennessä, on Ääniräätäli Oy:llä oikeus evätä oppilaalta osallistumisoikeus kurssille tai laulutunneille. Kahden maksumuistutuksen jälkeen Ääniräätäli Oy:n saatavat lähetetään Lindorff Oy:n perittäviksi.

4. Poissaolot: Asiakkaan on ilmoitettava Joustopakettiin kuuluvalta laulutunnilta poissaolosta viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa, jolloin varattu tunti voidaan korvata asiakkaalle tai siirtää sopivaan aikaan. Nettivarausjärjestelmässä (www.varaaheti.fi/aaniraatali) tehty varaus voidaan poistaa tai siirtää 24 h ennen sovittua aikaa. Nettivarausjärjestelmän kautta varatun ajan asiakas itse peruuttaa ajanvarausjärjestelmän kautta viimeistään 24 h ennen tuntiaikaa. Mikäli asiakas on pakottavasta syystä estynyt käyttämästä nettivarausjärjestelmää, tekstiviestillä 24 h ennen vastaanotettu peruutus hyväksytään peruutukseksi. Ääniräätäli Oy ei kuitenkaan vastaa teknisistä ongelmista peruutuksiin liittyen.

4a. Kausisopimus 3+1 erityisehdot poissaoloille: Kausisopimuksen tunnit eivät ole peruttavissa tai siirrettävissä, eli kohdat 4 ja 4a eivät ole voimassa Kausopimus 3+1 -sopimuksissa. Oppilaan poissaolon vuoksi peruuntuneita tunteja ei korvata asiakkaalle. Opettajan poissaolo korvataan joko sijaisopettajalla tai korvaavilla tunneilla.

5. Yksittäisen laulutunnin peruutus Joustosopimuksissa ja -paketeissa: maksuton peruutus 24 h ennen tunnin ajankohtaa. Peruuttamatta jätetty tai liian myöhään (ks. Poissaolot) peruutettu tunti laskutetaan erillisen hinnaston** mukaan. Tällöin alkuperäinen tunti säilyy oppilaan käytössä, mutta hän korvaa Ääniräätäli Oy:lle opettajan palkkakulun maksamalla peruutusmaksun. Oppilaalla on myös oikeus luovuttaa täydellä hinnalla maksamansa tunti toiselle henkilölle ja tästä on ilmoitettava etukäteen opettajalle kirjallisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

6. Opetuksen järjestäminen: Ääniräätäli Oy pidättää oikeuden suorittaa oppilasvalinta ilmoittautumisen perusteella sekä tarvittaessa korvata vakituinen opettaja sijaisopettajalla. Sijaisopettajan käyttö ei ole pakollista, mutta oman opettajan sairastuminen ei pidennä laulutuntipakettien tai Kausisopimus 3+1:sen voimassaoloaikaa. (Ks. kohta 8 Laulutuntipakettien voimassaolo)

7. Kausisopimus 3+1 –palvelun opetuksen aikataulutus ja järjestäminen: kausisopimuksen aikana olevina pyhäpäivinä ja loma-aikoina ei ole opetusta. Nämä opetuksettomat ajat ilmoitetaan kultakin kaudelta erikseen verkkosivuillamme ja Laulutuntikaupassa. Kausisopimusasiakas on kuitenkin kullakin 6 kk jaksolla oikeutettu saamaan vähintään 18 oppituntia.

8. Kurssimaksujen siirtäminen: kurssimaksuja ei voi siirtää ryhmäkurssien välillä tai laulutuntipakettien ja ryhmäkurssien välillä, paitsi lääkärintodistuksella osoitettavasta pakottavasta syystä. Esim. jos asiakas sairastuu vakavasti kesken ryhmäkurssin, hyvitämme kesken jääneen kurssin mahdollisuudella osallistua vastaavalle kurssille myöhemmin. Mikäli uutta vastaavaa ryhmäkurssia ei lähiaikoina järjestetä, hyvitämme kesken jääneen kurssin yksityistuntien muodossa siitä arvostaan, mitä kesken jäänyttä kurssia on jäänyt käyttämättä. Ryhmäkurssin yksittäisen poissaolon voi korvata osallistumalla erikseen ilmoitettuun vastaavaan laulukurssiryhmään, mikäli sopiva ryhmä on tarjolla.

9. Joustopakettien voimassaolo:

- 15x laulutuntipaketit ovat voimassa 12 kk tilauspäivästä

- 10x paketit ovat voimassa 6 kk tilauspäivästä

-  5x paketit ja starttikurssi ovat voimassa 4 kk tilauspäivästä

- Laulun ABC sekä yksittäiset tunnit ovat voimassa 2 kk tilauspäivästä.

10. Luottotietojen tarkistus: Pidämme oikeuden tarkistaa laskutettavien asiakkaittemme luottotiedot.

11. Sopimusehtojen muuttaminen: Pidämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä nettisivuillamme ja Ääniräätälin Oy:n ilmoitustaululla.

12. Vakuutukset: Ääniräätäli Oy ei ole vakuuttanut oppilaita, vaan jokainen oppilas vastaa omista

vakuutuksiin liittyvistä asioista.

 **PERUUTUSKULUT tunneista, joita ei ole peruutettu 24 h ennen tunnin ajankohtaa

(Joustosopimukset ja –paketit, ei koske Kausisopimus 3+1 –sopimusta)

30 min tunti 30 €

45 min tunti 45 €

60 min tunti 60 €