Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 29.11.2014

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus:
Ääniräätäli Oy, Y-tunnus: 2426041-3

Osoite:
Toivolankatu 5, 20810 Turku

Sähköposti:
aaniraatali@aaniraatali.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:
Minna Laukkanen

Sähköposti:
minna.laukkanen@aaniraatali.fi

3. Rekisterin nimi

Ääniräätäli Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn

nimi
syntymävuosi
sähköpostiosoite
postiosoite, postinumero ja toimipaikka
puhelinnumero
mitä kautta tiedot on rekisteriin saatu
tieto asiakkaan suostumuksesta suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointikielto
tieto asiakkaan tekemistä ostoksista Ääniräätälin Laulutuntikaupassa
tiedot on tallennettu siinä laajuudessaan, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tietoja kerätään seuraavilla tavoilla:

Ääniräätälin Laulutuntikaupassa tehtyjen ostojen yhteydessä
Ääniräätälin Laulutuntikaupassa olevan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta
Ääniräätälin verkkosivujen (www.aaniraatali.fi) olevan sähköisen palautelomakkeen kautta
Ääniräätälin konserteissa tai niihin liittyvässä markkinointitapahtumassa täytetyn palautelomakkeen kautta
Ääniräätälin varausjärjestelmäsivulla (www.varaaheti.fi/aaniraatali) tehtyjen rekisteröintien kautta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:
ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu sekä ulkopuolisilta että organisaation sisällä salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot pyydetään osoitteeseen: aaniraatali@aaniraatali.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa sekä mielipide- tai markkinatutkimuksissa. Pyydämme yhteydenotot tähän liittyen osoitteeseen: aaniraatali@aaniraatali.fi

Lisätietoa tietosuojasta osoitteessa: www.tietosuoja.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

ÄÄNIRÄÄTÄLI OY:N TOIMITUSEHDOT 12.9.2017

1. Opetussopimuksen syntyminen: Sopimus tunneista asiakkaan ja Ääniräätäli Oy:n välille syntyy suorittamalla ostos Ääniräätäli Oy:n verkkokaupasta, jolloin asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot. Sopimus tietystä määrästä yksityisiä tunteja on sitova ja oikeuttaa Ääniräätäli Oy:n varaamaan tunnit oppilaalle ja laskuttamaan ne, vaikka asiakas keskeyttäisi tunneilla käymisen ennen kaikkien tuntien käyttämistä. Laki verkkokaupan erityisistä peruutusehdoista ei koske ajallisesti määrättyjä palveluita, kuten esim. harrastuskursseja.

2. Kurssien peruutusehdot: Määräaikaisille ryhmäkursseille ilmoittautuminen ostamalla kurssi verkkokaupasta on sitova. Ääniräätäli Oy on oikeutettu peruuttamaan ryhmäkurssi liian pienen osallistujamäärän takia tai jos kurssin opettaja sairastuu eikä hänelle voida järjestää sijaista. Mikäli Ääniräätäli Oy peruuttaa kurssin, asiakkaalle palautetaan maksettu kurssimaksu kokonaisuudessaan tai siinä laajuudessaan, kuin kurssi peruuntuu.

3. Saatavat: Laskunmaksun viivästyessä Ääniräätäli Oy:llä on oikeus viivästyskorkoon laskulle merkityn korkoprosentin mukaisesti. Mikäli asiakas ei maksa kurssimaksua eräpäivään mennessä, on Ääniräätäli Oy:llä oikeus evätä oppilaalta osallistumisoikeus kurssille tai laulutunneille. Kahden maksumuistutuksen jälkeen Ääniräätäli Oy:n saatavat lähetetään Lindorff Oy:n perittäviksi.

4. Yksittäisen laulutunnin peruutus Joustopaketeissa: maksuton peruutus 24 h ennen tunnin ajankohtaa. Ääniräätälin laulutunnit on kirjattu nettiajanvarausjärjestelmään (www.varaaheti.fi/aaniraatali) ja asiakas itse poistaa tai siirtää laulutuntinsa varauksen nettiajanvarausjärjestelmässä viimeistään 24 h ennen sovittua laulutuntiaikaa. Mikäli asiakas on pakottavasta syystä estynyt käyttämästä nettiajanvarausjärjestelmää, tekstiviestillä 24 h ennen vastaanotettu peruutus hyväksytään peruutukseksi. Ääniräätäli Oy ei kuitenkaan vastaa teknisistä ongelmista peruutuksiin liittyen.

5. Poissaolot Joustopaketeissa: Peruuttamatta jätetty tai liian myöhään (alle 24 h ennen tunnin ajankohtaa) peruutettu tunti laskutetaan erillisen hinnaston* mukaan. Tällöin alkuperäinen tunti säilyy oppilaan käytössä, mutta hän korvaa Ääniräätäli Oy:lle opettajan palkkakulun maksamalla peruutusmaksun. Oppilaalla on myös oikeus luovuttaa täydellä hinnalla maksamansa tunti toiselle henkilölle ja tästä on ilmoitettava etukäteen opettajalle kirjallisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.  

6. Opetuksen järjestäminen: Ääniräätäli Oy pidättää oikeuden suorittaa oppilasvalinta ilmoittautumisen perusteella sekä tarvittaessa korvata vakituinen opettaja sijaisopettajalla. Sijaisopettajan käyttö ei ole pakollista, mutta oman opettajan sairastuminen ei pidennä laulutuntipakettien voimassaoloaikaa. (Ks. kohta 8 Joustopakettien voimassaolo)  

7. Kurssimaksujen siirtäminen: kurssimaksuja ei voi siirtää ryhmäkurssien välillä tai laulutuntipakettien ja ryhmäkurssien välillä, paitsi lääkärintodistuksella osoitettavasta pakottavasta syystä. Esim. jos asiakas sairastuu vakavasti kesken ryhmäkurssin, hyvitämme kesken jääneen kurssin mahdollisuudella osallistua vastaavalle kurssille myöhemmin. Mikäli uutta vastaavaa ryhmäkurssia ei lähiaikoina järjestetä, hyvitämme kesken jääneen kurssin yksityistuntien muodossa siitä arvostaan, mitä kesken jäänyttä kurssia on jäänyt käyttämättä. Ryhmäkurssin yksittäisen poissaolon voi korvata osallistumalla erikseen ilmoitettuun vastaavaan laulukurssiryhmään, mikäli sopiva ryhmä on tarjolla.    

8. Joustopakettien voimassaolo: - 15x laulutuntipaketit ovat voimassa 12 kk tilauspäivästä - 10x paketit ovat voimassa 6 kk tilauspäivästä - 5x paketit ja starttikurssi ovat voimassa 4 kk tilauspäivästä - Laulun ABC sekä yksittäiset tunnit ovat voimassa 2 kk tilauspäivästä.  

9. Luottotietojen tarkistus: Pidämme oikeuden tarkistaa laskutettavien asiakkaittemme luottotiedot.  

10. Sopimusehtojen muuttaminen: Pidämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä nettisivuillamme ja Ääniräätälin Oy:n ilmoitustaululla.  

11. Vakuutukset: Ääniräätäli Oy ei ole vakuuttanut oppilaita, vaan jokainen oppilas vastaa omista vakuutuksiin liittyvistä asioista.  

 *PERUUTUSKULUT tunneista, joita ei ole peruutettu 24 h ennen tunnin ajankohtaa (Joustopaketit) 30 min tunti 30 € 45 min tunti 45 € 60 min tunti 60 €